زندگی نامه علمی حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي احمد طاهري نيا

الف) مشخصات فردي

نام و نام‌خانوادگي: احمد طاهري نيا گروه: تفسير و علوم قرآن متولد: 1341 نام پدر: علي محمد

محل تولد: آران و بيدگل

 

آخرين درجه تحصيلي:

‌خارج فقه و اصول / کارشناسي تفسير و علوم قرآن

 

ب) سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت)

1. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/ پژوهشي اجرايي / دبير پژوهشي گروه تفسير و علوم قرآن

2. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/ پژوهشي اجرايي / مدير گروه معارف دانشگاه فرهنگ و معارف

 

 

پ) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح

1. طرح زن در فرهنگ و انديشه اسلامي(تفاوت زن و مرد- حضانت کودک) / محقق همکار/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

2. طرح حضور زن در اجتماع / مجري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

3. طرح کاربرد علوم ادبي در تفسير قرآن / مجري / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

 

ت) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

1. متون تفسيري(کشاف، قرطبي، روح المعاني، مجمع البيان ، الميزان) / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و جامعه الزهراء

2. کاربرد علوم ادبي در تفسير/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

3.معارف قرآن( اخلاق در قرآن)/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

4. انسان راه و راهنما شناسي/ اردوي طرح ولايت دانشجويي/مشهد و اصفهان و آبعلي

5. علوم قرآن/ جامعه المصطفي العالميه/قم

6. اعجاز قرآن/ مؤسسه رهپويان سيد الشهداء /قم

7. ادبيات عرب / مدارس حوزه علميه قم‌/ جامعه المصطفي العالميه/قم

8. فقه و اصول / مدارس حوزه علميه قم / جامعه المصطفي العالميه/قم

9. فرجام شناسي/ دروه‌هاي طرح بصيرت/ نيروي انتظامي

ث) راهنمايي پايان نامه : عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

1. همزيستي با کافران غير کتابي از منظر قرآن و حديث/ كارشناسي ارشد / 1389

ج) مشاوره پايان نامه : عنوان پايان نامه / مقطع / سال

1. همسران پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در قرآن / كارشناسي ارشد / 1386

2.

3

 

چ) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان / ناشر/ زمان نشر

1. جستاري در هستي شناسي زن، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1382 و دوم 1385. / با همکاری آقایان جمشیدی، زارع و عزيزي کيا /

2. پژوهشي در حضانت کودک، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1388

3. حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي - اقتصادي، قم، مؤسسه امام خميني، اول بهار1389 و دوم پاييز1389

 

ح) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشريه/ زمان ناشر

پژوهشي در حضانت کودک مقاله

دفتر تبليغات

شماره 41
فعاليت اقتصادي زنان از ديدگاه قرآن مقاله

معرفت

شماره 83
استقلال اقتصادي زنان مقاله

معرفت

شماره89
زن و کيفيت حضور در اجتماع از منظر قرآن و سنت مقاله

معرفت

شماره107
ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم مقاله

معرفت

شماره122
زن و فرهنگ بسيجي مقاله تازه هاي پژوهش پيش شماره
آرايش و آراستگي در اسلام مقاله مصطفي العالميه پيش شماره
مصافحه با نامحرم مقاله

دفتر تبيلغات

شماره 60-59
نقش علم لغت در دست يابي به قرائت صحيح

نقش علم نحو در دست يابي به قرائت صحيح مقاله قرآن شناخت 7

مقاله

معرفت

152

 

د) آشنايي با زبان‌هاي:

ـ انگليسي و عربي

 

ذ) سفرهاي علمي:

ـ لبنان و سوريه

 

ر) اسامي و مشخصات جوايز علمي

 

1. لوح تقدير به عنوان استاد نمونه در مدارس حوزه علميه قم 1375

2. لوح تقدير و جايزه نقدي به عنوان استاد نمونه در طرح بصيرت

3. لوح تقدير و جايزه نقدي براي پژوهش‌گر برتر 1390

 

ز) سوابق تحصيلات حوزوي: مقاطع تحصيلي / محل تحصيل / اساتيد

دوره مقدماتي و متوسط/ حوزه علميه قم/ حجت‌الاسلام والمسلمين طالقاني ، حجت‌الاسلام والمسلمين صحبت حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي گرکاني، حجت‌الاسلام والمسلمين شب زنده دار - حجت‌الاسلام والمسلمين وجداني فخر.

دوره سطح عالي/ حوزه علميه قم/ حضرات آیات، اشتهاردي (ره)، محقق داماد، اعتمادی

دوره درس خارج فقه و اصول به ترتيب: حضرت آیة الله میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و حضرت آیة‌الله مکارم شیرازی دام ظله

فلسفه اسلامي و تفسير و معارف قرآن و اخلاق حضرات آیات علامه مصباح یزدی، مظاهری، فیاضی و رجبی

علوم قرآن مرحوم استاد معرفت (ره)