زندگي نامه‌ ي علمي حجت الاسلام و المسلمین استاد علی محمد قاسمی

‌أ. مشخصات فردي

نام و نام‌خانوادگي: علی محمد قاسمی متولد: 1333- نیک آباد اصفهان، نام پدر:‌ غلامرضا

آخرين درجه تحصيلي حوزوي:

اخذ مدرک سطح 4 حوزه در رشته فقه و اصول در سال 1386

دارای مدرک کارشناسی ارشد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در رشته تفسیر و علوم قرآن

‌ب. سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت)

1. مدیر گروه مدرسی معارف اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ه) از سال 1389 و هم اکنون ادامه دارد.

2. قائم مقام مدیرگروه فقه و اصول در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ه) از سال 1390 و هم اکنون ادامه دارد.

3. دبیر شورای دروس معارف قرآن کریم در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ه) از سال 1389 و هم اکنون ادامه دارد.

4. مسؤل امور امتحانات و برخی امور اجرایی دیگر مدرسه عترت از سال 82-72

ج. سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح

1. تهیه معجم موضوعی قرآن بخش « معادشناسی» به صورت نرم افزاری با کمک همکاران علمی 1387

2. تهیه معجم موضوعی قرآن بخش « انسان شناسی » با کمک همکاران علمی 1384

3. تهیه معجم موضوعی قرآن بخش «جهان شناسی» 1386

4. تهیه معجم موضوعی قرآن بخش « راه و راهنماشناسی»1390

5. تنظیم و تکمیل معجم موضوعی قرآن بخش « خداشناسی» همکار علمی 1382

6. مطالعه قرآن و استخراج آیات مربوط به اخلاق در قرآن ( همکار علمی) 1367-1368

7. مناهج اهل البیت(ع) فی تفسیر القرآن (همکارعلمی)1370

8. معیارها و عوامل تمدن از نظر قرآن (همکار علمی) 1365

د. سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

1. تدریس معارف قرآن کریم (قرآن شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، راه و راهنماشناسی و اخلاق در قرآن . نیز اخلاق 1،2 و...)در مؤسسه در راه حق و ادامه آن در مؤسسه امام خمینی از سال 72 تا 91 که هم اکنون ادامه دارد.

2. تدریس قسمتی از جلد اول المیزان برای دانش پژوهان نیمه حضوری مؤسسه و تکثیر آن به صورت نرم افزاری 1382

3. تدریس راه و راهنماشناسی برای واحد خواهران حوزه های علمیه و تکثیر آن به صورت نرم افزاری 1391

4. تدریس کلام، منطق و اصول و غیره در مدرسه عترت بین سال های 73 تا 87

5. تدریس مسائل کلامی برای معلمان اصفهان 1362

6. تدریس «معارف اسلامی، اخلاق، تاریخ اسلام» در دانشگاه تهران از سال 87 - 71

7. تدریس تفسیر موضوعی و معارف قرآن در جامعة الزهرا (ع) در ترم های متعدد از 88-79

8. تدریس انسان شناسی در قرآن در جامعة المصطفی العالمیة 1385

9. تدریس تفسیر موضوعی ( انسان شناسی) در دانشگاه یزد 1383

10. شرکت در طرح ولایت و تدریس انسان شناسی طی سال های 75، 76، 79 و 81 خداشناسی در سال 81، مبانی اندیشه در سال 83 برای دانشجویان بسیجی ( آبعلی، اصفهان و مشهد)

11. شرکت در طرح بصیرت و تدریس معادشناسی برای نیروها و رؤسای کلانتری های کشور 1388و 1389 در قم

12. تدریس عقاید (معاد شناسی ) برای سپاه پاسداران اهواز و ارتش92 زرهی 1391

13. پاسخ به شبهات و سؤالات دینی کارگزاران وزارت اطلاعات 1391 در قم

14. تدریس اخلاق در قرآن برای دانش پژوهان ولاء منتظر 1388 در قم

15. تدریس تفسیر موضوعی به مدت بیش از 4 سال، در رادیو قم همه روزه طی سال های 86 تا 89

ه. تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان / ناشر / زمان نشر

1. « برزخ پژوهشی قرآنی و روایی »: انتشارات مؤسسه مؤسسه امام خمینی (ه) چاپ سوم سال 87 13

2. نخبة‌ التفاسیر، انتشارات: المرکز الثقافی للدروس من القرآن، (همکار علمی) ، سال 1380

3. معیارها و عوامل تمدن از نظر قرآن کریم ، ناشر: بنی