زندگی نامه علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر‌ محمد نقیب زاده

‌أ. مشخصات فردي

نام:‌محمد نقیب زاده؛ نام پدر: حسن؛ تولد:‌1351؛ محل تولد:‌گلباف از توابع کرمان؛

آخرين درجه تحصيلي حوزوي:درس خارج

آخرین درجة تحصیلات جدید: دکتری

‌ب. سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت)

1. سال 1382 ش. مسؤولیت دبیری گروه قرآن و حدیث مدرسة‌ عالی فقه و معارف اسلامی و تداوم آن تاکنون

2. سال 1389ش. مسؤولیت دبیری آموزش گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسة‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی و تداوم آن تاکنون.

ج. سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

3. تدریس رسمی در مدرسة‌ عالی فقه و معارف اسلامی تحت پوشش جامعه المصطفی العالمیه صلی الله علیه و آله از سال 1382 با عناوین مختلف تفسیر ترتیبی،‌ تفسیر موضوعی و علوم قرآن و تداوم آن تدریس تا 1390ش. در همین دوره به عنوان استاد ثابت یا همکار معرفی شدم.

4. تدریس در مؤسسة‌ آموزشی پژوهشی امام خمینی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از حدود سال 1383ش. دروس تفسیر ترتیبی و معارف قرآن (در ترم های متعدد و در ترم جاری نیز ادامه دارد)

5. تدریس در دانشکدة‌ علوم قرآن به مدت دو ترم 1386 ش.

6. تدریس در برخی مدارس حوزه مانند قدیری، صدوق با عناوین تفسیر، ‌علوم قرآن، کلام، رجال)

7. تدریس در موسسه عالی علوم انسانی تحت پوشش جامعه المصطفی العالمیه صلی الله علیه و آله با عنوان روش تفسیر1388ش.

8. تدریس در دورة طرح ضیافت اندیشه دانشگاه ها (دانشگاه زنجان) در ماه رمضان با عنوان فمنیسم 1389ش.

9. تدریس در دورة‌ طرح ولایت دانشجویی در سطح کشوری در شهر مقدس مشهد با عنوان انسان، ‌راه و راهنماشناسی1390ش.

10. تدریس در طرح ولایت دانشجویی از استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، با موضوع قرآن‌شناسی برگزار شده در شهر آبعلی، تابستان 1390ش.

11. تدریس در طرح ولایت دانشجویی در سطح استان کرمان برگزار شده در شهر مقدس مشهد با موضوع انسان‌شناسی و جاذبه و دافعه، تابستان1390ش.

12. تدریس در طرح سلمان (مدیران ادارات استان‌های مختلف از جمله تهران، قزوین، قم) با موضوع تبیین منشور توسعة فرهنگ قرآنی و موضوع وضعیت فرهنگی کشور پاییز و زمستان 1390ش.

13. تدریس در دوره‌های ارتقای مربیان طرح ملی رحمت در استان‌های لرستان، کرمانشاه، خراسان رضوی پاییز 1390ش.

14. تدریس قرآن‌شناسی در نمایندگی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در کرمان (نیمسال دوم 91- 90)

د. راهنمايي پايان نامه : عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

از سال 1384 تاکنون مسؤولیت راهنمایی پایان نامه های متعددی، در مقطع کارشناسی ارشد در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی از مدارس تحت پوشش جامعه‌المصطفی العالمیه به عهده داشته‌ام.

راهنمایی

1. حيات برزخي از نظر قرآن و روايات. 13/4/1385

2. تقوي، مراتب و آثار آن از ديدگاه قرآن. 23/8/1385

3. الهجره في ظلال القرآن الكريم قديماً و حديثاً. 21/9/1385

4. نقش صبر در غلبه بر مشكلات از منظر قرآن. 14/6/1386

5. عوامل پيروزي و شكست از منظر قرآن كريم. 8/3/1386

6. همسران پيامبر )ص( در قرآن. 15/12/1386

7. خاتميت از ديدگاه قرآن و حديث. 8/4/1387

8. تعظيم شعائر الهي از منظر قرآن و روايات (با تأكيد بر عزاداري و رد شبهات وهابيان(. 28/8/1387

9. اعجاز غيبي قرآن كريم 1390/10/12

10. سعادت انسان از منظر قرآن كريم 1390/11/25

11. فتنه‌های اجتماعی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه. اسفند1390.

12. بررسی تطبیقی آیات ولایت خاصه در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب. 25/3/1391

13. استکبار از منظر قرآن کریم.

14. پایان‌نامة چیستی و عوامل برکت از دیدگاه قرآن کریم مقطع کارشناسی ارشد در مؤسسة‌ آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمه‌الله.

‌ه. مشاوره پايان نامه : عنوان پايان نامه / مقطع / سال

1. تجلي قرآن در صحيفه سجاديه. 16/10/1385

2. محبوبان خدا از نگاه قرآن 14/11/1388

3. دورالتعاليم القرآنيه في مسيره حزب الله )لبنان(وانتصاره. 1390/12/20

و. تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله / نام نشريه / زمان ناشر

1. سلسله مراتب خویشاوندی در قرآن کریم . مجلة علمی تخصصی قرآن شناخت ش. 1/ بهار و تابستان 1387ش.

2. نقش آفرینی قرآن در ادبیات عرب و مهجوریت آن در میان ادیبان . مجلة علمی تخصصی ‌قرآن شناخت ش. 3 / بهار و تابستان 1388ش.

3. نقش علوم بلاغی در پاسخ گویی به شبهات اعجاز قرآن . مجلة علمی تخصصی قرآن شناخت ش. 5 / بهار و تابستان 1389ش.

4. منابع ادبی در تفسیر . مجلة علمی تخصصی معرفت ش. 96/ آذر 1384ش.

5. قصص قرآن در آینة‌ واقع نمایی مجلة علمی تخصصی معرفت ش. 107/ آبان 1385ش.

6. نمود قدرت بی پایان الهی در چهره ها و نغمه ها . مجلة علمی ترویجی معرفت ش. 152/ مهر 1389ش.

7. واقع‌نمایی قرآن و تأثیر آن در تفسیر از دیدگاه علّامه طباطبایی (با تأکید بر ابعاد بلاغی) مجلة‌ علمی پژوهشی قرآن‌شناخت سال چهارم، شمارة‌ 2 پاییز و زمستان 1390ش. ص 65

8. تحقيق و تنظيم تفسیر قرآن کریم سورة‌ بقره، آیات 30- 40 استاد محمدتقی مصباح یزدی ؛ مجلة علمی پژوهشی قرآن شناخت ش. 6 / پاییز و زمستان 1389ش.

9. تحقيق و تنظيم تفسیر قرآن کریم سورة‌ بقره، آیات 47- 40 استاد محمدتقی مصباح یزدی ؛ مجلة علمی پژوهشی قرآن شناخت ش. 7 بهار و تابستان 1390ش.

10. شیعه و تحریف قرآن مجلة صبح اندیشه (مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ، دوره جدید، سال دوم، ش. 8 مرداد و شهریور 1382

‌ز. شرکت در همایش‌ها:

1. همایش ملی مبانی و روش تفسیری علامة طباطبایی برگزارشده در 14/ 2/ 1390 و ارائة مقاله‌ای با عنوان: واقع‌نمایی قرآن و تأثیر آن در تفسیر از دیدگاه علّامه طباطبایی (با تأکید بر ابعاد بلاغی)

2. همایش ملی غدیرپژوهی در کرمانشاه و ارائة مقاله‌ای با عنوان بررسی دو نظریه انتصاب و انتخاب (پس از ممیزی توسط هیأت داوران همایش در سطح عالی ارزیابی گردید و واجد شرایط لازم برای چاپ در مجموعة مقالات و ارائه در همایش تشخیص داده شد. (تاریخ 22/ 8/ 1390)

ح. آشنايي با زبان‌هاي:

انگليسي و عربي

ط. آشنايي با كشورهاي:

عربستان، عراق، لبنان، سوربه

‌ي. اسامي و مشخصات جوايز علمي

1. لوح تقدیر از همایش ملی غدیرپژوهی در کرمانشاه، 1390ش.

2. ارائة مقاله در همایش ملی مبانی و روش تفسیری علامة طباطبایی، 1391ش.

3. دو بار به عنوان استاد نمونه در بخش پایان نامه ها در حدود سال‌ 1386ش. و سال 1390ش. از جامعه‌ المصطفی‌العالمیه

ك. سوابق تحصيلات حوزوي: مقاطع تحصيلي / محل تحصيل / اساتيد

1. سطوح مقدماتی و متوسطه/ قم، مدارس کرمانیها، امام محمد باقر علیه‌السلام/ اساتید: حضرات حجج اسلام و المسلمین بحرینی، پرنده‌غیبی، موسوی گرگانی، لطفی کاشانی، عالی، آل‌غفور جزایری، میری و ...

2. سطح عالی / حوزة علمیة قم/ اساتید حضرات آیات و حجج اسلام و المسلمین مهندسی، پایانی، عندلیب، محمدی خراسانی، صلواتی

3. درس خارج/ حوزة علمیة‌ قم/ حضرات آیات سبحانی، جوادی‌آملی، نوری همدانی، عابدی