زندگی نامه علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر‌ محمد نقیب زاده

‌أ. مشخصات فردي

نام:‌محمد نقیب زاده؛ نام پدر: حسن؛ تولد:‌1351؛ محل تولد:‌گلباف از توابع کرمان؛

آخرين درجه تحصيلي حوزوي:درس خارج

آخرین درجة تحصیلات جدید: دکتری

‌ب. سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت)

1. سال 1382 ش. مسؤولیت دبیری گروه قرآن و حدیث مدرسة‌ عالی فقه و معارف اسلامی و تداوم آن تاکنون

2. سال 1389ش. مسؤولیت دبیری آموزش گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسة‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی و تداوم آن تاکنون.

ج. سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

3. تدریس رسمی در مدرسة‌ عالی فقه و معارف اسلامی تحت پوشش جامعه المصطفی العالمیه صلی الله علیه و آله از سال 1382 با عناوین مختلف تفسیر ترتیبی،‌ تفسیر موضوعی و علوم قرآن و تداوم آن تدریس تا 1390ش. در همین دوره به عنوان استاد ثابت یا همکار معرفی شدم.

4. تدریس در مؤسسة‌ آموزشی پژوهشی امام خمینی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از حدود سال 1383ش. دروس تفسیر ترتیبی و معارف قرآن (در ترم های متعدد و در ترم جاری نیز ادامه دارد)

5. تدریس در دانشکدة‌ علوم قرآن به مدت دو ترم 1386 ش.

6. تدریس در برخی مدارس حوزه مانند قدیری، صدوق با عناوین تفسیر، ‌علوم قرآن، کلام، رجال)

7. تدریس در موسسه عالی علوم انسانی تحت پوشش جامعه المصطفی العالمیه صلی الله علیه و آله با عنوان روش تفسیر1388ش.

8. تدریس در دورة طرح ضیافت اندیشه دانشگاه ها (دانشگاه زنجان) در ماه رمضان با عنوان فمنیسم 1389ش.

9. تدریس در دورة‌ طرح ولایت دانشجویی در سطح کشوری در شهر مقدس مشهد با عنوان انسان، ‌راه و راهنماشناسی1390ش.

10. تدریس در طرح ولایت دانشجویی از استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، با موضوع قرآن‌شناسی برگزار شده در شهر آبعلی، تابستان 1390ش.

11. تدریس در طرح ولایت دانشجویی در سطح استان کرمان برگزار شده در شهر مقدس مشهد با موضوع انسان‌شناسی و جاذبه و دافعه، تابستان1390ش.

12. تدریس در طرح سلمان (مدیران ادارات استان‌های مختلف از جمله تهران، قزوین، قم) با موضوع تبیین منشور توسعة فرهنگ قرآنی و موضوع وضعیت فرهنگی کشور پاییز و زمستان 1390ش.

13. تدریس در دوره‌های ارتقای مربیان طرح ملی رحمت در استان‌های لرستان، کرمانشاه، خراسان رضوی پاییز 1390ش.

14. تدریس قرآن‌شناسی در نمایندگی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در کرمان (نیمسال دوم 91- 90)

د. راهنمايي پايان نامه : عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

از سال 1384 تاکنون مسؤولیت راهنمایی پایان نامه های متعددی، در مقطع کارشناسی ارشد در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی از مدارس تحت پوشش جامعه‌المصطفی العالمیه به عهده داشته‌ام.

راهنمایی

1. حيات برزخي از نظر قرآن و روايات. 13/4/1385

2. تقوي، مراتب و آثار آن از ديدگاه قرآن. 23/8/1385

3. الهجره في ظلال القرآن الكريم قديماً و حديثاً. 21/9/1385

4. نقش صبر در غلبه بر مشكلات از منظر قرآن. 14/6/1386

5. عوامل پيروزي و شكست از منظر قرآن كريم. 8/3/1386

6. همسران پيامبر )ص( در قرآن. 15/12/1386

7. خاتميت از ديدگاه قرآن و حديث. 8/4/1387

8. تعظيم شعائر الهي از منظر قرآن و روايات (با تأكيد بر عزاداري و رد شبهات وهابيان(. 28/8/1387

9. اعجاز غيبي قرآن كريم 1390/10/12

10. سعادت انسان از منظر قرآن كريم 1390/11/25

11. فتنه‌های اجتماعی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه. اسفند1390.

12. بررسی تطبیقی آیات ولایت خاصه در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب. 25/3/1391

13. استکبار از منظر قرآن کریم.

14. پایان‌ن