زندگی نامه علمی حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي غلامعلي عزيزي كيا

 

الف) مشخصات فردي 

نام و نام‌خانوادگي: غلامعلي عزيزي‌کيا گروه: تفسير و علوم قرآن متولد: 1342 نام پدر: محمد علي

 محل تولد: بُندرآباد يزد

 

آخرين درجه تحصيلي: 

‌خارج فقه و اصول / دکتري تفسير و علوم قرآن

 

ب) سوابق فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي: (نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت) 

1. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/ پژوهشي اجرايي / دبير پژوهشي گروه تفسير و علوم قرآن
2. جامعه المصطفي العالميه، عضو شوراي علمي گروه قرآن و حديث مجتمع عالي فقه و معارف
3. ستاد تفسير حوزه علميه قم، عضو شورا و همکارعلمي

 

پ) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح 

1. روش‌شناسي تفسير قرآن / محقق همکار/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2. مكاتب تفسيري ج 1و2 و3 / محقق همکار/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3. تصنيف موضوعي الميزان، (قرآن شناسي) / مجري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
4. بازنگري کتب معارف قرآن (قرآن شناسي) / مجري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

 

ت) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر 

1. قرآن شناسي/حوزه علميه قم/جامعه الزهراء و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/قم و اصفهان
2. تفسير قرآن کريم (المنار و الميزان)/ جامعه الزهراء
3. تفسير جوامع الجامع/ حوزه علميه قم/قم
4. روش شناسي تفسير قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/و جامعه المصطفي العالميه و مرکز تخصصي تفسير حوزه علميه قم/ و موسسه اهل بيت/ و موسسه سيدالشهدا(ع)/قم
5. روش‌هاي تفسير قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/و جامعه المصطفي العالميه/قم
6. تاريخ تفسير قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/و مرکز تخصصي تفسير حوزه علميه قم/ قم
7. خاورشناسان و پژوهش‌هاي قرآني/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/قم
8. معارف قرآن(جهان شناسي)/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/قم و اصفهان
9. معارف قرآن (انسان شناسي)/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/قم و اصفهان
10. انسان راه و راهنما شناسي/ اردوي طرح ولايت دانشجويي/مشهد و اصفهان و شهرکرد و تهران و قم و آبعلي
11. وحي شناسي/ مرکز تخصصي تفسير حوزه علميه قم/قم
12. علوم قرآن/ دانشگاه معارف اسلامي نهاد نمايندگي رهبري/ و جامعه المصطفي العالميه/قم
13. اعجاز قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ جامعه المصطفي العالميه/قم
14. روايات تفسيري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/قم
15. متون تفسيري/ جامعه المصطفي العالميه/قم

ث) راهنمايي پايان نامه : عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

1. بررسي و نقد مباني و روش تفسيري سيد قطب / كارشناسي ارشد / 1386
2. طغيان از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1384
3. خود فراموشي از منظر قرآن و حديث / كارشناسي ارشد / 1386
4. نقش حسن ظن در روابط اجتماعي از منظر قرآن و روايات / كارشناسي ارشد / 1389
5. حق الله در قرآن و حديث/ارشد/1390
6. روش تفسيري حائريين در تفسير سواطع التنزيل/ارشد/1390

  

ج) مشاوره پايان نامه : عنوان پايان نامه / مقطع / سال  

1. روش تفسيري تفسير تسنيم / كارشناسي ارشد / 1381
2. نقش سياق در تفسير قرآن / كارشناسي ارشد / 1388
3. رفتار مسلمانان با پيامبر (ص) در قرآن/ ارشد/1385
4. عقل در کتاب و سنت/ارشد/1384
5. آيات امامت و ولايت در تفسير المنار/ ارشد/1385
6. اسراف و آثار آن از ديدگاه قرآن و سنت/ارشد/1385
7. جايگاه زن در اسلام/ارشد/1384
8. آزمايش الاهي در قرآن/ ارشد/1384
9. جکمت عدم صراحت اسماء اهل بيت (ع) در قرآن/ارشد/1385
10. القرآن الکريم و الاصلاح الاجتماعي/ارشد/1389
11. دورالسياق في التفسير/ارشد/1387
12. بررسي دو سنت الاهي هدايت و نصرت در قرآن و احاديث/ارشد/1384
13. عصمت از ديدگاه قرآن/ارشد/1384
14. بررسي ديدگاه علامه محمد باقر مجلسي در باره اعجاز قرآن/ارشد/1390

  

چ) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان / ناشر/ زمان نشر 

1. روش شناسي تفسير قرآن، تهران، سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، اول 1379/با همکاري آقايان محمود رجبي و علي اکبر بابايي و مجتبي روحاني راد
2. جستاري در هستي شناسي زن، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1382 و دوم 1385. / با همکاری آقایان جمشیدی، زارع و طاهری نیا /
3. تعدد قرائت¬ها، سخنراني‌هاي آية الله استاد مصباح، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1382
4. قرآن شناسي ج2، درسهاي آية الله استاد مصباح، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1386
5. پیامبر در آینه نهج البلاغه، تدوین درس‌های استاد مصباح دام ظله، قم، مؤسسه امام خميني، اول1390
6. طوفان فتنه و کشتی بصیرت، تدوین درس‌های استاد مصباح دام ظله، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1390
7. نخبة التفاسير، بي‌جا، المرکز الثقافي للدروس من القرآن، بي¬تا/ با همکاري اکبر دهقان، جعفر انواري و علي محمد قاسمي و حسين خدادادي.

 ح) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشريه/ زمان ناشر 

1. پژوهش گروهي در ترازوي سنجش، مجله پژوهش/ پيش‌شماره اول، ص53. پاييز 1383 / مؤسسه امام خميني ره
2. تاريخ وجوب نمازهاي يوميه در اسلام، تاريخ در آينه پژوهش، ش 7، ص219.
3. تأملي در روايات معراج، معرفت، ش96، ص52.
4. درآمدي بر روش تفسير قرآن از ديدگاه خاندان وحي، معرفت، ش60، ص89
5. جايگاه تفسير قرآن با قرآن در روايات اهل بيت عليهم السلام، معرفت، ش48، ص25.
6. حاشيه اي بر مقاله بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در باره رابطه داده هاي فلسفي با تعاليم وحياني، معرفت، ش29، ص95.
7. تفسير موضوعي قرآن کريم از ديدگاه شهيد آية الله محمد باقر صدر، معرفت، ش35، ص59.
8. نگاهي به آسيب هاي فهم قرآن، معرفت، ش26، ص27.
9. قرآن و نفاق قبل از هجرت، معرفت، ش9، ص33.
10. الگوهاي قرآني زن، تازه هاي پژوهش، ش1، ص11.
11. دلالت التزامي و نقش آن در فهم و تفسیر متن با تأکید بر تفسیر قرآن، قرآن شناخت، شماره اول 1387.
12. دفاع حدیث از قرآن، قرآن شناخت، شماره دوم1387.
13. فیض و تفسیر صافی، کاشان شناخت، 1387.
14. امکان و جواز فهم قرآن، (تدوین مطالب استاد مصباح) معرفت، 1386.
15. علم و عمل خاستگاه فهم بالنده قرآن، (تدوین سخنان استاد مصباح) معرفت، 1388.
16. نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن، معرفت، اسفند 1387.
17. اعجاز قرآن/ دائرة المعارف قرآن کريم، ج3، قم، بوستان کتاب، 1386 (کار مشترک با سيد محمود دشتي)
18. اعجاز غيبي قرآن، دائرة المعارف قرآن کريم، ج3، قم، بوستان کتاب، 1386.
19. منابع و ابزارهاي تفسير، دائرة المعارف قرآن کريم، قم، بوستان کتاب،1389

 

خ) اقتراح ، ميزگرد و مصاحبه :

سخنرانی در همایش نقش حدیث، مؤسسه امام خمینی، اسفند 1388.
شرکت در جلسه نقد کتاب مبانی تفسیر قرآن، نمایشگاه بین المللی قرآن، تهران1388.
شرکت در جلسه نقد کتاب قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة، انجمن قرآن پژوهی، قم، 1388.
شرکت در میزگرد تلویزیونی رابطه حدیث و تفسیر (با حضور حجة الاسلام سید کاظم طباطبایی) ماه مبارک رمضان 1387 انجمن قرآن پژوهی.

 

د) آشنايي با زبان‌هاي: 

ـ انگليسي و عربي

 

ذ) سفرهاي علمي: 

ـ لبنان و سوريه

 

ر) اسامي و مشخصات جوايز علمي  

 

1. لوح تقدير و جايزه نقدي کنگره دين پژوهان براي مقاله همگوني کمال انساني زن و مرد در سال 1384
2. لوح تقدير و جايزه نقدي براي رساله نقش حديث در تفسير 1389
3. لوح تقدير و جايزه نقدي کنگره دين پژوهان براي کتاب روش شناسي تفسير قرآن/1380

 

ز) سوابق تحصيلات حوزوي: مقاطع تحصيلي / محل تحصيل / اساتيد  

دوره مقدماتي و متوسط/ حوزه علميه يزد/مرحوم حجه الاسلام علي مفيدي فر و حجه الاسلام محمد باقر عجمين و حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدعلي علاقه بند
حوزه علميه قم: حجج اسلام سيد ابوالحسن مدرسي و محمد علي ميرحسيني و حسينعلي خواجه حسيني و حسين طالبي
دوره سطح عالي/ حوزه علميه قم/ حضرات آیات علوی گرگانی، ستوده (ره)، اشتهاردي (ره)، تهرانی، محقق داماد، طاهری خرم¬آبادی، اعتمادی
دوره درس خارج فقه و اصول به ترتيب: حضرت آیة الله میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و حضرت آیة‌الله مکارم شیرازی دام ظله
فلسفه اسلامي و تفسير و معارف قرآن و اخلاق حضرات آیات علامه مصباح یزدی، مظاهری، فیاضی و رجبی
علوم قرآن مرحوم استاد معرفت (ره)