پيشنهادات مربوط به تصنيف موضوعي الميزان

شما مجوز مشاهده اين فرم را نداريد. براي ورود به سايت اينجا کليک کنيد.

محقق گرامي، براي پيش‌برد طرح نرم‌افزار تصنيف موضوعي الميزان، پيشنهاد خود را درباره اين طرح در فرم زير وارد نماييد. مستندات و نسخه‌هاي تکميل شده طرح را ميتوانيد در ذيل اين فرم دانلود نماييد.
شما براي استفاده از اين فرم بايد با نام کاربري و رمز عبور مشترک اعضاي طرح تصنيف موضوعي الميزان وارد شويد. براي دريافت نام کاربري و رمز عبور با آقاي حسن شکراللهي(09125536300) يا ملايي(09191483567) تماس بگيريد.